Η ασφάλεια και γενικά η αποφυγή κινδύνων των εμπορευμάτων πού μεταφέρονται αποτελεί βασική προτεραιότητα μας.

Η ασφάλιση της μεταφοράς των εμπορευμάτων, διασφαλίζει τις απαιτήσεις των Πελατών, στην τυχόν ζημία πού μπορεί να προκληθεί.

Γι’ αυτό τον λόγο η Cargo Euroland, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και καλλίτερες Ασφαλιστικές εταιρείες, για την ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς εμπορευμάτων, έναντι όλων των πιθανών κινδύνων, παρέχοντας ανταγωνιστικά πακέτα κάλυψης προς τους πελάτες της πού επιθυμούν ευρύτερη και πληρέστερη διασφάλιση, ( ρήτρα A all risks, B, C clauses), σε ανταγωνιστικό κόστος

ΡΗΤΡΑ «C»

Προσφέρει την πιο περιορισμένη κάλυψη, και καλύπτει απώλεια ή ζημιά φορτίου που αποδίδεται σε: έκρηξη ή πυρκαγιά προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου- ανατροπή, εκτροχιασμού, πρόσκρουση ή σύγκρουση χερσαίου μεταφορικού μέσου πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγή λόγω γενικής αβαρίας και θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα.

ΡΗΤΡΑ «B»

Προσφέρει ευρύτερη κάλυψη από την ρήτρα C και καλύπτει ότι η ρήτρα C και επιπλέον: ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής ολική απώλειας δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο.

ΡΗΤΡΑ «A»

Αυτή η ρήτρα προσφέρει την πληρέστερη κάλυψη, καλύπτοντας ότι οι ρήτρες Β και C, αλλά και άλλους κινδύνους που ρητά δεν εξαιρούνται.

Ελληνικα