Η Cargo Euroland διεκπεραιώνει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα όλες τις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις για εμπορεύματα σας.

Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με την εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευμάτων σας από και προς την Ελλάδα ,όπως και από και προς Τρίτες χώρες ανά τον κόσμο.

Διαθέτουμε μια ισχυρή συνεργαζόμενη ομάδα υψηλών προσόντων και εξειδικευμένων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας στον τελωνειακό εκτελωνισμό. Θα σας βοηθήσουμε με όλες τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών.

Γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι να εκδώσουμε τα σωστά τελωνειακά έγγραφα και ο εκτελωνισμός να γίνει στον συντομότερο χρόνο.

Είτε θέλετε να εισαγάγετε αγαθά είτε να εξαγάγετε προϊόντα από την Ελλάδα, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις κανονιστικές απαιτήσεις και διαδικασίες 100%.

Είμαστε ο σύνδεσμός σας με τις ελληνικές τελωνειακές αρχές.

Η Cargo Euroland προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες εκτελωνισμού:

  • Τελωνειακή εκκαθάριση
  • Εξαγωγή
  • Εισαγωγή
  • Αποθήκευση σε συνεργαζόμενες αποθήκες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκτελωνισμοί - Containers - Φορτηγό
Ελληνικα