Η Cargo Euroland θεωρεί άκρως σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και προς τούτο με την παρούσα δήλωση σας επεξηγούμε τι δεδομένα συλλέγουμε και πού αυτά εξυπηρετούν.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Cargo Euroland συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της επικοινωνίας της μαζί σας, μέρος δε αυτών τα παρέχετε εσείς απευθείας ή αποκτούμε δεδομένα για εσάς από τρίτους.

Σε περίπτωση πού δεν επιθυμείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων που σας ζητήσουμε, μπορείτε να αρνηθείτε.

Χρήση Προσωπικών δεδομένων

  • Η Cargo Euroland. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για:
  • Σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών της ,συμπεριλαμβάνει δε την αποστολή διαφημιστικού υλικού, την υποβολή σχετικών προσφορών.
  • Βελτίωση ,ανάπτυξη και εξατομίκευση των υπηρεσιών μας.

Προσωπικά δεδομένα, κοινοποίηση

Σε περίπτωση πού χρειασθεί να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ,αυτό γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, όπως σε προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας, καθώς και όταν απαιτείται από τον νόμο .

Προσωπικά δεδομένα σας και έλεγχος αυτών

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε διαφημιστικά email, ή τηλεφωνικές κλήσεις από την Cargo Euroland μετά από επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Ελληνικα