Η Βασική αντίληψη και κουλτούρα της εταιρείας μας είναι η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, παρέχοντας του:

  • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση,
  • Συνέπεια στους χρόνους παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων του.

Δίνουμε επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εμπορευμάτων, σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και παρέχουμε πρόσθετες καλύψεις συνεργαζόμενοι με τις πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρείες, στο δυνατότερο χαμηλό κόστος.

Cargo Interland - Η φιλοσοφία μας

Κύριο μέλημα μας ήταν και παραμένει ή παροχή Ολικής Ποιότητας ( Total Quality Management Service) σε όλες τις βαθμίδες των υπηρεσιών μας, έχοντας υπ’ όψιν τα ποιοτικά Standards εξυπηρέτησης να παρέχονται στην καλλίτερη τιμή και να εκφράζονται πάντα με ειλικρινή διάθεση εξυπηρέτησης.

Η Cargo Euroland, ευελπιστεί και οραματίζεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, διατηρώντας ως βασική αρχή της την προσφορά ολοκληρωμένων ποιοτικών λύσεων μεταφοράς “στα μέτρα” του πελάτη, χτίζοντας πάντα σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, με το πλήθος των ικανοποιημένων πελατών μας.

Ελληνικα