1. Ποια είναι η σχέση βάρους – όγκου;

1 : 3 Δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 333 κιλά στις Οδικές φορτώσεις.
1 : 1 Δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 1 τόνο στις Ατμοπλοϊκές φορτώσεις.
1 : 6 Δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 167 κιλά στις Αεροπορικές φορτώσεις.

2. Το τρέχον μέτρο επί αυτοκινήτου ,σε πόσα κιλά αντιστοιχεί;

Συχνά η συσκευσία ή η στοιβασία του εμπορεύματος καταλαμβάνει επί του φορτηγού αυτοκινήτου περισσότερο χώρο δαπέδου απ’ ότι θα δικαιολογούσε το πραγματικό του βάρος ή οι διαστάσεις του. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την τιμολόγηση ο καταληφθείς χώρος δαπέδου η το τρέχον μέτρο επί αυτοκινήτου.
Να σημειωθεί ότι η σχέση βάρους και μέτρου πατώματος προσδιορίζεται ως: 1750 κιλά, ισούται με 1 LDM μέτρο πατώματος.

3. Πώς υπολογίζεται ο ναύλος μεταφοράς;

α) Υπολογίζεται κυρίως με βάση το τιμολογητέο βάρος.
Δηλ. Έχουμε 100 κιλά πραγματικό βάρος. Οι διαστάσεις του φορτίου είναι 1μ Χ 1μ Χ 1μ = 1 κυβ.μέτρο, τότε το τιμολογητέο βάρος είναι 333 κιλά.
Το πληρωτέο κόμιστρο λοιπόν υπολογίζεται στα 333 κιλά.
β) Όταν το φορτίο είναι ελαφρύ και ογκώδες ,τότε ο ναύλος-κόμιστρο, υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο.
γ) Το επίμηκες (μακρύ) φορτίο υπολογίζεται με τρέχοντα μέτρα ( LDM) κατάληψης δαπέδου επί αυτοκινήτου.

4. Ποιες χώρες εξυπηρετείτε;

α) Στον Αεροπορικό και Θαλάσσιο τομέα, όλες τις χώρες του κόσμου.
β) Στον Οδικό τομέα δίνουμε έμφαση στις φορτώσεις-μεταφορές από και προς την Ευρώπη τόσο στις Εισαγωγές,όσο και στις Εξαγωγές, στις:
Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Τουρκία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βαλκανικές χώρες, χώρες Βαλτικής, Σκανδιναβία.

5. Ποια ημέρα της εβδομάδας γίνονται οι οδικές αναχωρήσεις από το εξωτερικό;

Κατά κύριο λόγο είναι κάθε Παρασκευή. Σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης ή ειδικής συμφωνίας με τούς Πελάτες, πραγματοποιούνται επιπλέον αναχωρήσεις και την Τρίτη.

6. Πόσες ημέρες διαρκεί το ταξίδι ενός φορτηγού (trasit time), υπό κανονικές συνθήκες;

α) Φορτηγό πλήρους φορτίου (13,6 ldm) από την Κεντρική Ευρώπη, 4 – 5 ημέρες από την ημερομηνία της αναχώρησης.
β) Φορτηγό groupage φορτίου από την Κεντρική Ευρώπη, απαιτείται η περισυλλογή εμπορεύματος με ανάθεση μεταφοράς έως Τετάρτη πρωί και ακολούθως ο συνήθης χρόνος transit time των 4-5 ημερών.

7. Να προτιμήσω οδική ή αεροπορική μεταφορά ,για ελαφρύ φορτίο ολίγων κιλών;

Στην μεταφορά εμπορευμάτων έως 45 κιλά βάρος, η αεροπορική μεταφορά συνήθως κοστολογείται περίπου όσο και η οδική.

8. Μπορείτε να παραδώσετε τα εμπορεύματα μου κατ’ οίκον (door to door);

Οι φορτώσεις με φορτία μεγαλύτερα των 2 ldm, παραδίδονται στην πόρτα του Πελάτη, με το φορτηγό αυτοκίνητο των Δ.Μεταφορών, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος παραλαβής του Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να παραδώσουμε με συνεργαζόμενα φορτηγά Δ.Χρήσεως (με υδραυλική πόρτα ή χωρίς ) εντός Αττικής, σε απόλυτα λογικές τιμές. Προορισμοί εκτός Αττικής εξυπηρετούνται με τα πρακτορεία εθνικών μεταφορών δημοσίας χρήσης.

9. Πότε μπορώ να παραλάβω από την αποθήκη σας τα εμπορεύματα μου;

Το ωράριο των αποθηκών είναι συνήθως από 07:00 έως 15:30, Δευτέρα-Παρασκευή.
Σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν προ-συνεννοήσεως υπάρχει πιθανότητα και το Σάββατο-Κύριακο. Για την όποια υπερωριακή εργασία στην αποθήκη μας θα υπάρξει και η αντίστοιχη επιβάρυνση.

10. Πού είναι η αποθήκη σας;

Διαθέτουμε συνεργαζόμενες αποθήκες ,κυρίως στην περιοχή Ασπροπύργου.

11. Κάνετε αποθηκεύσεις εμπορευμάτων ή διαχείριση logistics;

Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ξηρού φορτίου (non ADR) και διαχείρισης αυτού (logistics), όπου μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, σας παρέχεται η ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις των εμπορευμάτων σας.

12. Πόσο καιρό μπορώ να αφήσω το εμπόρευμά μου στην αποθήκη;

Όσο χρόνο επιθυμείτε και κατόπιν προσυνεννοήσεως, θα σας δοθεί το αντίστοιχο κόστος αποθηκεύτρων.

13. Θέλω να αναλάβετε την διανομή των εμπορευμάτων στους πελάτες μου εντός Ελλάδος, υπάρχει η δυνατότητα;

Έχουμε δυνατότητα με τούς συνεργάτες μας, να οργανώσουμε την καθημερινή διανομή των εμπορευμάτων, εκδίδοντας τα σχετικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο).

15. Τι εμπορεύματα επιτρέπεται να αποθηκεύετε;

Αποθηκεύουμε όλα τα μη ευπαθή και ακίνδυνα ξηρά φορτία (non ADR).

Ελληνικα